Birdtraders.bg - Търговци на птици

потърсете и публикавайте обяви на папагали и друг вид птици

Плащане онлайн с банкова карта (Stripe)

Може да направите плащане през нашия сайт със следните банкови карти: MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro, Visa, Visa Electron и V PAY.
Транзакционната валута при плащане с карта е български лев (лв.)
– Моля, обърнете внимание, че вашата V PAY или MasterCard Electronic карта ще се приеме само, ако е регистрирана за участие в схемите за онлайн автентикация Verified by Visa или MasterCard SecureCode.
– Моля проверете също така, дали вашата карта е отворена от вашия издател за транзакции в Интернет.
– Максималната сума за транзакция е 10 000 лева.

Данни, които клиентът трябва да попълни при плащане с карта:
– Данни за картата (номер, дата на валидност, 3-цифрен код за сигурност, име на картодържателя)
– Данни за автентикация: За идентифицирането ви като картодържател, платежният сървър за електронна търговия на обслужващата ни банка поддържа схемите за автентикация на международните картови организации
– Verified by VISA и MasterCard SecureCode. В случай, че сте регистрирани от Вашата банка Издател в тези схеми за сигурност, на екрана ви ще се появи страница, където трябва да въведете вашата автентикационна парола.

Плащане по банков път

Може да заплатите избраният пакет по банков път.  

При направена поръчка през сайта получавате Инструкции за банков превод, както следва:Получател: “Мултиплейс 2020 ЕООД"  Банка: Първа инвестиционна банка IBAN: BG72FINV91501004589515 BIC: FINVBGSF

За основание напишете номера на поръчката.Поръчаната стока ще бъде изпратена след отразяване на парите по нашата сметка или изпращане на имейл с платежно нареждане на multiplace.parrots@abv.bg.