Налични млади птици и няколко мъжкиготови за работа.