Функционален превключвател (светлина / край на мотора / влажност)

№ 9822